NAGRADNI NATJEČAJ: „Osvoji Medex proizvode“

 
Članak 1.
Medex d.o.o.  Linhartova cesta 49 A, 1000 Ljubljana priređuje nagradni natječaj „Osvoji „Medex proizvode“.

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja „Osvoji Medex proizvode“ je ostvarivanje promidžbe prodajnih mjesta Medex d.o.o. te nagrađivanje fanova službene Facebook stranice Medex Hrvatska.

Članak 3.
Nagradni natječaj priređuje se pod nazivom „Osvoji Medex proizvode“ i održava se od 15.01.2020 do 22.01.2020. godine do 23:59 sati. Natječaj se priređuje na Facebook stranici Medex Hrvatska dostupnoj na URL –> https://www.facebook.com/medexhrvatska/.

Članak 4.
UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU:
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 16 godina koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com) i koje prihvaćaju uvjete i pravila sudjelovanja u natječaju kao i pravila mreže Facebook. Prava natjecanja nemaju zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Nagradni natječaj održava se na društvenoj mreži Facebook no ni na koji način nije povezan s Facebook-om te Facebook nije njegov pokrovitelj.

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU:
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je u komentar nagradnog posta koji je na Facebook stranici Medex Hrvatska objavljen 15.1.2020. u 11:05 sati napisati „Zašto baš ti trebaš Medex proizvode“ u vremenskom periodu trajanja nagradnog natječaja od 15.01.2020. do 22.01.2020. do 23:59 sati. Prijavljivanjem na nagradni natječaj sudionik prihvaća uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Članak 5.
FOND NAGRADA NAGRADNOG NATJEČAJA:
Nagradni fond se sastoji od tri poklon seta (koji uključuju tri Medex proizvoda: Gelee Royale super + Propolis oral na vodenoj osnovi + Apisirup), koje definira Priređivač.  Među onim sudionicima koji će sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu s ovim pravilima, organizacijski odbor će izabrati tri (3) najzanimljivija komentara, a time i tri (3) nagradna dobitnika (autora komentara) u roku od 5 radnih dana nakon završetka nagradnog natječaja. Komisija dijeli nagrade među dobitnicima po vlastitom nahođenju. Komisija će izvršiti odabir pobjednika u prostorijama Organizatora. Izbor neće biti javan. Žalba na konačni izbor nije moguća. Zapisnici o pobjednicima s njihovim osobnim podacima ispisuju se u jednom primjerku, potpisuju svi članovi povjerenstva i pohranjuju se u sjedištu organizatora na razdoblje od godinu dana. Odbor se sastoji od tri predstavnika organizatora. Nagrada koja je navedena u ovim pravilima je nezamjenjiva za druge proizvode, darovnu karticu ili novčanu protuvrijednost.

Članak 6.
ODABIR DOBITNIKA:
Nagradni natječaj se održava 15.01. do 22.01.2020. do 23:59 h. Tijekom navedenog perioda sudionici trebaju zanimljivo odgovoriti na nagradno pitanje: „Zašto baš ti trebaš Medex proizvode“. Tri najzanimljivija komentara prema odabiru Priređivača su dobitnici nagradnog natječaja. U slučaju da se u natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene, Priređivač ima pravo dodijeliti i manji broj nagrada. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova pravila.

Članak 7.
OBJAVA DOBITNIKA:
Objava imena dobitnika nagrade bit će najkasnije 29.01.2020. na službenoj Facebook stranici Priređivača u obliku komentara ispod posta, ispod komentara pobjednika. Obvezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz Članka 4. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni s objavom njihovog imena od strane Priređivača na službenoj Facebook stranici i koristi bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i videomaterijalu.

Članak 8.
PREUZIMANJE NAGRADE:
Dobitnik nagrade bit će obaviješten o svom dobitku elektronskim putem na Facebooku, ispod samog nagradnog posta. Nagradu će primiti na svoju kućnu adresu u dogovoru s Priređivačem i to najkasnije 30 dana od dana objave rezultata. Navedeni rok može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga nagradu ne može podignuti/primiti ili ako se u navedenom roku ne javi s osobnim podacima te ukoliko Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Kao dokaz o preuzimanju nagrade Priređivač će smatrati poštansku povratnicu. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze, niti naknade direktno povezane s nagradom. Troškove dostave nagrada snosi Priređivač.

Članak 9.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 10.
Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni putem Facebook stranice Medex Hrvatska na kojoj će biti objavljena pravila nagradnog natječaja.

Članak 11.
Sudjelovanje u nagradnom natječaju omogućuje Priređivaču kao upravitelju osobnim podacima prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka u svrhu:
  • vođenje nagradnog natječaja u skladu s ovim Općim uvjetima;
  • informiranje dobitnika u skladu s ovim uvjetima;
  • objave dobitnika u skladu s ovim Općim uvjetima;
  • dodjela nagrada.
Priređivač će štititi podatke dobivene u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i u skladu sa svojim internim aktima donesenim na temelju Zakona. U svakom slučaju, priređivač neće dijeliti ili otkriti podatke dobivene trećim stranama. Operator će izbrisati adrese e-pošte u roku od tri mjeseca od završetka nagradnog natječaja, osim ako sudionik izričito ne dozvoli upotrebu svojih podataka za provođenje izravnih marketinških kampanja i slanje e-poruka s ponudama, vijestima, kampanjama i pogodnostima nakon potpisivanja upitnika o osobnim podacima. Sudionik ima pravo pregledati, prepisivati, kopirati, dopunjavati, ispravljati, blokirati i brisati osobne podatke koji se odnose na njega. U slučaju da sudionik u bilo kojem trenutku želi biti izbrisan iz baze primatelja obavijesti organizatora, može ga u bilo kojem trenutku poslati na .

IZVANREDNE OKOLNOSTI:
Priređivač nagradnog natječaja ima pravo nagradu ne dodijeliti u slučaju:
- da dobitnik ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade,
- da se pojavi sumnja o vjerodostojnosti podataka (lažni profil)
- da se utvrdi da se korisnik u natječaju nije pridržavao pravila i uvjeta nagradnog natječaja.

U Zagrebu, 14.01.2020.
Medex d.o.o. Linhartova cesta 49 A, 1000 Ljubljana

 

Favoriti