Poboljšavamo vaše korisničko iskustvo s nama u kontroli korištenja osobnih podataka Dolazi GDPR. Uredba EU koja će od 25. svibnja poboljšati zaštitu osobnih podataka. Tom uredbom u Medexu prihvaćamo i intenzivno se pripremamo za promjene koje će poboljšati vaše iskustvo s nama. Odgovorno postupanje i poštivanje zakona s vašim osobnim podacima za Medex je više nego provođenje zakona, to je naša obveza i obećanje!

Želimo vam pokazati kako će uredba utjecati na sigurnije i odgovornije postupanje s vašim osobnim podacima, kako se kao tvrtka zalažemo za povjerenje i poštivanje vaše privatnosti te kako promjene s mnogim pogodnostima koriste svima.

Što je GDPR i koje promjene donosi pojedincu?

U suvremenom je društvu pravo na privatnost jedno od najvažnijih ljudskih prava. U skladu s tim, 2016. godine Europski parlament i Vijeće donijeli su novu opću uredbu o zaštiti osobnih podataka koja će stupiti na snagu 25. 5. 2018. Nova opća uredba odnosi se na sve tvrtke koje koriste ili na bilo koji način obrađuju osobne podatke građana EU-a. Opća uredba postavlja jedinstvena pravila zaštite osobnih podataka u EU, a neka meritorna i proceduralna pitanja u Sloveniji bit će regulirana i novim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-2).

Prema novoj uredbi, pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci morat će dati svoj izričiti pristanak za obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a također će mu biti predstavljene svrhe na koje će se njegov pristanak odnositi.

Kako smo pripremljeni za zaštitu osobnih podataka u Medexu?

U Medexu poštujemo privatnost naših korisnika, pa s njihovim osobnim podacima postupamo odgovorno, pažljivo i u skladu s primjenjivim zakonom i internim aktima tvrtke. U skladu s gore navedenim, Medex će pojedinca koji daje pristanak za obradu svojih osobnih podataka podučiti o pojedinačnoj svrsi korištenja danih osobnih podataka kao i svim ostalim pravima koja ima u skladu s primjenjivim zakonom.

U tu svrhu Medex je također odabrao službenika za zaštitu osobnih podataka s kojim pojedinac u svakom trenutku može stupiti u kontakt u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu njegovih osobnih podataka i ostvarivanje njegovih prava na temelju važećih propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Što naši korisnici mogu očekivati uvođenjem GDPR mjera?

  • Vlastiti nadzor nad svojim osobnim podacima,
  • jednostavno mijenjanje svojih osobnih podataka,
  • zahtjev za ispravak,
  • zahtjev za brisanje,
  • prijenos podataka drugoj tvrtki ili ustanovi,
  • mogućnost obavijesti o obradi podataka,
  • izričit i jasan pristanak za ono za što tvrtka koristi podatke,
  • informiranje o ponudi proizvoda i usluga zainteresiranim korisnicima,
  • manje nepotrebnih informacija.

Što slijedi?

U svibnju 2018. godine primili ste obavijest putem različitih komunikacijskih kanala (e-mail, SMS, prodajno mjesto) s uputama za pregled i uređivanje suglasnosti za obradu vaših osobnih podataka. Ako niste odgovorili na ovu poruku, izbrisali smo vaše podatke iz našeg sustava.

Za dodatna pitanja možete nam poslati poruku na .
Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka je Maruša Matičič.

Favoriti